klangoptimierung.de > optimalizácia zvuku > teória


Všetky hudobné nástroje majú svoje "dobré" a "zlé" dni a tieto zdanlivo nevysvetliteľné správania - ako výkyvy odozvy, intonácie a kvality zvuku – sú fyzikálne fenomény, ktoré poukazujú na komplexnú súvislosť medzi vlastnými napätiami kmitacieho systému a jeho vnútorným tlmením.


U
ž od pradávna sú výrobcovia hudobných nástrojov schopní s ich mnohými skúsenosťami a zručnosťou vcítiť sa pri voľbe pracovných materiálov a pri precíznom spracovaní do toho problému ( aj so zreteľom na vnútorné tlmenie robili pokroky ) – len vynikajúco zostrojený nástroj spĺňa základný predpoklad pre prvotriedny zvukový obraz.


Každému hudobníkovi je jasné, že správnym spôsobom hry na svojom hudobnom nástroji pozitívne ovplyvňuje jeho zvukové vlastnosti – ale ako je aj známe s vynaložením veľkého množstva času a len s obmedzeným úspechom – akonáhle sa na hudobnom nástroji nehrá, alebo je potrebná oprava, stráca sa okamžite namáhavou prácou získaný efekt.


Od čias ďalšieho rozvoja metódy optimalizácie zvuku je teraz možné prevádzať proces „ „mechanicko – akustického odtlmenia " technicky precízne, až k definitívnemu rozplynutiu tlmenia - pri tom vôbec žiadnu úlohu nehrá vek hudobného nástroja a ani to, ako často sa na ňom hrávalo.


Všetky sláčikové, brnkacie a klávesové nástroje, ako aj drevené a plechové hudobné nástroje a bicie nástroje sa môžu zvukovo zušľachtiť – rýdzo akustickou cestou sa docieli evidentne trvalá optimalizácia zvukovych kvalít.

Bezprostredná odozva, čo najpresnejšie dávkovateľná dynamika, vynikajúca brilantnosť, vynikajúca vyváženosť a plne prítomná intonácia, zatiaľ čo typický charakter hudobného nástroja zostáva zachovaný – kto sa ešte počas svojho života chce dozvedieť, ako je schopný skutočne znieť jeho nástroj, nech sa prihlási...


hlavné menu    teória    prax    cena a záruka