klangoptimierung.de > optimalizácia zvuku > prax


 

 

S pomocou špecialných mechanických prípravkov, ktoré sa pripevnia na hudobný nástroj, sa tento rozkmitá (rozozneje) – všetko sa presne meria a zaznamenáva.


Vek hudobného nástroja, alebo ako často sa na ňom v predchádzajúcom období hrávalo pri tom nehrá žiadnu rolu.


Pôsobením rezonančných spektier bohatých na energiu, ktoré sa orientujú výlučne na hranici zaťažovania kmitacieho systemu, sa hudobný nástroj v čo najkratšom čase a s trvalou pôsobnosťou "odtlmí".

Dostáva sa do rovnakého stavu v akom by sa nachádzal, keby sa desaťročia rozozvučiaval a zachováva si tento stav na stálo.


Po fyzikálnej stránke to má zmysel, pretože každý kmitací systém sa pokúša vždy zaujať najnižší energetický stav - vnútorné pnutie by potenciálne zvýšilo potrebu energie potrebnú na hranie.

 

hlavné menu    teória    prax   cena a záruka