klangoptimierung.de > ifa-projekty > quasimodo


   projekt quasimodo   

 

 

 

bei der arbeit

pri práci

die klangoptimierte glocke

zvukovo optimalizovaný kostolný zvon

 


 

    Osvedčenie

O prevedení optimalizácie zvuku v 17. kalendárnom týždni 1997 u 310 kg ťažkého zvonu nachádzajúceho sa v montérsko – pokusnom lešení. Hodnoty boli namerané pred a po optimalizácii našou vlastnou meracou metódou.

Keďže sme si pod pojmom optimalizácia zvuku u zvonov vedeli len veľmi málo predstaviť a pán Weiss z pochopiteľných dôvodov nechcel veľa prezradiť o technickej metóde a princípe, a hoci články v tlači týkajúce sa optimalizácie zvuku u hudobných nástrojov neboli dostatočne ozrejmujúce , sme si nechceli napriek tomu nechať vziať šancu „ svetovej premiéry “ optimalizácie zvuku kostolného zvonu, už len z dôvodu inovatívnej zvedavosti.

Zvolili sme si zvon, ktorý sa v našej firme nachádza od roku 1986 ( jeho váha je 310 kg, dolný priemer má 800 mm, horný priemer má 446 mm, bicí tón h“+1/16).

Je to zvon, ktorý u nás visí v montážne – pokusnom lešení z dôvodu dvoch priamo vedľa seba ležiacich podtónov, silne sa chvejúc a vzlykajúc, ako úplný nepodarok vhodný pre pokusné účely. Presne tento zvon sme mali na mysli, keď sme sa rozprávali o metóde optimalizácie zvuku, ktorú v našej firme a konkrétne na tomto zvone v 17. kalendárnom týždni roku 1997 prevádzal pán Weiss ( bez toho, aby vedel o vyššie uvedených údajoch).


Treba mať na zreteli, že tento zvon, ktorý bol odlievaný pre Paul-Gerhardt kostol v Offenbachu nad Mohanom, ale ako zvukovo chybný odliatok mohol slúžiť už len pre pokusné účely, musel byť z tohto dôvodu druhý krát odlievaný. Tento nový odliatok zvona bol potom nainštalovaný v hore uvedenom kostole..

Keď si tento zvon (zvukovo chybný odliatok) vypočujeme teraz po pánom Weissom prevedenej optimalizácií zvuku, je bezpodmienečne nutné hovoriť o dosiahnutom vynikajúcom výsledku! Kto počul zvon pred úpravou vzlykať a nechá ho teraz znieť, je nadšený.

Zo subjektívneho pohľadu sa zvon tak priaznivo zmenil, že je možné ho kedykoľvek predať buď do vhodnej sústavy zvonov, alebo ako samostatný zvon a to napriek tomu, že dolná oktáva je stále prítomná, čo je možné celkom jasne zaregistrovať pri doznievaní zvonenia ľahkým chvením, ale už to v žiadnom prípade nevystupuje negatívne do popredia.

Nezmenili sa:

  • Podtón
  • Príma
  • Kvinta z primcipálneho okruhu

Zasahujúc okruh zmiešaných tónov prišlo pri tom množstve čiastkových tónov k prispôsobeniam, ktoré na tomto mieste nechceme jednotlivo vymenovávať, ktoré sú však preukázateľné.

Mollová tercia a horná oktáva sú znížené z d“+1 a h“+1 práve na +-0/16 poltón, takže bolo docielené optimálne zostavenie čiastkových tónov ( odhliadnuc od len spolu znejúcej kvinty, ktorá stojí naďalej 5/16 nad 0 ).

Aj doba doznievania, (pôvodne nazývaná rezonancia) zostala s približne 80 sekundami subjektívne v predtým meranom rámci.

Pre nás je to vynikajúci výsledok, ktorý nás navždy zbavil strachu pred chybným zlievaním !

 

 

hlavné menu    dejiny ifa    projekt sonor    projekt quasimodo    projekt antinnitus    projekt auris    projekt impetus