klangoptimierung.de > ifa-projekty > impetus


 

projekt impetus

   

Realizácia našej dlhoročnej a úspešnej skúsenosti pri zvukovej optimalizácii komplexných kmitacích systémov – v tomto prípade hudobné nástroje – je mysliteľná nasledovne.

Nasadenie metódy pri hnacích strojoch a pracovných strojoch, najprv v osobných automobiloch s cieľom :

• zníženie spotreby energie
• zvýšenie výkonu vozidiel
• optimalizácia hlukovej emisie
• predĺženie životnosti jednotlivých stavebných dielcov a / alebo stavebných skupín

Ďalšie možnosti uplatnenia sa ponúkajú pri stavbe lietadiel ( napríklad turbínová technika ) ako aj pri stavbe plavidiel.

Dva analogické príklady demonštrujú pôsobivo optimalizovanú výkonovú bilanciu :

• kostolný zvon   (3D-diagram)   (2D-diagram)   ako odliatok s celkovou hmotnosťou 310 kg

• tuba   (3D-diagram)   (2D-diagram)  ako príklad pre komplikované pretvorenie plechu a zloženie s hmotnosťou 14 kg, pri hrúbke plechu 0,75 - 0,85 mm

 

   
hlavné menu    dejiny ifa    projekt sonor    projekt quasimodo    projekt antinnitus    projekt auris    projekt impetus