klangoptimierung.de > ifa-projekty > auris


 

projekt auris

   

U populácií (19% až 21%) priemyselných krajín bolo zistené v pribúdajúcej miere znižovanie sluchu až po úplnú stratu sluchu.

Pre postihnutých ľudí to predstavuje obrovské hospodárske a sociálne problémy, keďže funkčný sluch je v dnešnej dobe vo všetkých oblastiach života dôležitejší ako kedykoľvek predtým.

Riešenie problémov sa doposiaľ obmedzuje na čisto protetické opatrenia vo forme sluchových strojčekov, ktoré však neprinášajú so sebou zlepšenie sluchu, ale slúžia len ako technické pomocné prostriedky.

Myšlienka pre Projekt auris vychádzala zo skúseností, ktoré získali výskumníci pri Projekte rezonancia, v ktorom boli dosiahnuté dobré výsledky pri zvukovej optimalizácií hudobných nástrojov.

Východiskovým bodom bolo pozorovanie ucha, zmyslového orgánu, ako komplexného rezonančného systému, porovnateľného s inými rezonančnými systémami, napríklad s hudobnými nástrojmi.

Metóda je založená na zvukovom slede súzvukov, ktorý bol zostavený individuálne pre postihnutého, takpovediac individuálnej kompozícií vhodných zvukov.

Ak pozorujeme takpovediac „hardware“ ucho, ktoré tvoria ušnica, vonkajší zvukovod, bubienok, kladivko, nákovka a strmienok a len na ne sa pozeráme ako na komplexný kmitací systém, je zrejmá analógia k zvukovej optimalizácií hudobných nástrojov. Metóda sa dá aplikovať úspešne ako sluchový tréning. Znovu sa získava membránová schopnosť celku „ucho“, človek zasa počuje optimálne.

Bolo docielené zreteľné a trvalé zlepšenie sluchu u rôznych testovaných osôb.

Realizácia:

... ako služba pre skupiny v počte 10 – 20 sluchovo postihnutých, o ktorých sa stará jeden operátor a súčasne absolvujú sluchový tréning

alebo

... potom ako produkt, v podobe slúchadiel s integrovaným mp3-playerom, ktoré si môžu sluchovo postihnutí zakúpiť za účelom sluchového tréningu

   
hlavné menu    dejiny ifa    projekt sonor    projekt quasimodo    projekt antinnitus    projekt auris    projekt impetus