klangoptimierung.de > faq > často kladené otázky

 

faq : otázky, ktoré bývajú často kladené na tému optimalizácie zvuku

 1. otázka: aký drahý musí byť môj hudobný nástroj aby sa oplatilo na ňom dať previesť zvukovú optimalizáciu?
  odpoveď: hodnota hudobného nástroja sa určite nedá vyjadriť len v číslach – osobné záľuby pre hudobný nástroj, ktoré sa môžu lepšou hrou na ňom a lepšími zvukovými vlastnosťami len znásobiť, sú kľúčom k rozhodnutiu
 2. otázka: ak si nechám svoju gitaru zvukovo optimalizovať a potom sa attack rozozvučí oveľa rýchlejšie, znamená to, že pri každom menšom dotyku okamžite začne „lomozi“?
  odpoveď:
  nie - ono neznamená práve toto, pretože zlepšenie attacku pri gitare znamená zlepšenie jemného rozlišovania – to zasa znamená, že gitara začne „lomoziť“ len, ak si to hráč vyslovene želá.
 3. otázka: môžem si hudobný nástroj nechať optimalizovať aj dva krát, ak si to môžem dovoliť?
  odpoveď:
  nie, to nemá žiaden zmysel, pretože metóda má za cieľ a následok hudobný nástroj dostať do konečného odtlmeného stavu, niečo iného je spätná optimalizácia, napr. po oprave nástroja, ale na to nie je potrebné opätovne vynaložiť finančné prostriedky.
 4. otázka: je to zmysluplnšie optimalizovať lacný hudobný nástroj, alebo rozumnejšie tú istú sumu investovať do drahého nástroja ?
  odpoveď: situácia je podobná ako pri otázke číslo jedna: obvykle vzniká túžba vlastniť optimalizovaný hudobný nástroj vo vyšších odborných kruhoch, to znamená u skúsených hudobníkov, už len z toho dôvodu, že postupom času sa človek naučí, čo je taký hudobný nástroj schopný dokázať a k tomu sa pričlení aj príslušný sluchový tréning. Napriek tomu je potrebné vedieť, že môže byť výnimočne výhodné pre hudobníka učiť sa na hudobnom nástroji , ktorý sa poddá každému jemnému rozlíšeniu – tu by učiteľ mal stáť pri krste – so zreteľom na rast priemerných cien a výkonov v obchodovaní s hudobnými nástrojmi, by sa však malo vychádzať z toho, že zvuková optimalizácia nás priblíži k želanému úspechu. V triede majstrov téma stojí mimo všetkých otázok.

 5. otázka: počúvam veľmi veľa hudby a mám veľkú stereofónnu vežu – okrem toho denne cvičím niekoľko hodín – ak na svojej gitare práve nehrám a postavím ju každý krát pred reproduktory, môžem docieliť rovnaký efekt, ako so zvukovou optimalizáciou?
  odpoveď:
  nie – v niektorých prípadoch bude hudobný nástroj po niekoľkých rokoch rovnako rozohraný , reproduktorový efekt a lá Leo Kottke pri tom môže pomôcť – tento efekt poznajú profesionálni rockoví hudobníci rovnako ako orchestrálni hudobníci – zvuková optimalizácia je fyzikálny proces s neodvolateľným optimalizačným efektom, ktorý je nasmerovaný viac na hudobníkov a sólistov, ktorí si želajú hrať na svojich nástrojoch a menej na začiatočníkov.
 6. otázka: ak si nechám svoju gitaru zvukovo optimalizovať, znamená to, že potom bude lepšie počuť, keď budem falošne hrať?
  odpoveď: *škerenie* - zvuková optimalizácia, nie kašírovanie zvuku – nie je to ani otázka štýlu – zvuková optimalizácia vylepšuje hudobné nástroje, nie imidž alebo hudobníka – u niektorých hudobníkov však skutočne vznikne dojem, ako by lepšie hrali, tento efekt vzniká z novo získanej poddajnosti nástroja, teda symbióza. Nie v ojedinelých prípadoch sa dostaví nadšenie u hudobníkov, ktorí sa už dávno naučili hrať celým telom a dušou a ktorým sa otvárajú netušené možnosti so starými známymi nástrojmi.
 7. otázka : je možné optimalizovať len strunové nástroje ?
  odpoveď: nie - všetky!
 8. otázka : Môže mi zvuková optimalizácia dopomôcť k tomu, aby som sa na svojom hudobnom nástroji naučil hrať skorej?
  odpoveď:
  za určitých podmienok - napr. u detí a mladistvích - áno.
 9. otázka : môžem si prostredníctvom optimalizácie splniť inak nezaplatiteľné želanie 57- čky telecaster, ak si kúpim bežný model a nechám si ho potom optimalizovať – ako ďaleko sa skutočne priblížim k originálu ?
  odpoveď: ak budú rovnaké materiály! Niektoré druhy dreva, alebo predovšetkým prenosky zvuku, ktoré boli používané pri výrobe originálov v 50-tych rokoch už jednoducho neexistujú. Snímače zvuku majú tú vlastnosť, že v priebehu rokov v prospech svojich zvukových vlastností oxidujú. Na tento fenomén optimalizácia zvuku nemá žiaden vplyv, za to má ale oveľa väčší vplyv na pravdepodobne najviac udivujúci fenomén takejto starej gitary a to na hru a na kmitanie. Pri veľmi starostlivom výbere materiálov a snímačov, napríklad takých , ktoré napodobňujú originálny sound , je to pravdepodobne najistejší a najbližší krok na ceste k imitovanému originálu.
 10. otázka : vlastním klavír, ktorý sa akosti častejšie rozlaďuje ako iné v okruhu mojich známych . Keďže sa jedná o veľmi pekný starý kus, by som si ho chcel ponechať – ani neznie tak veľmi zle. Môže optimalizácia zvuku dopomôcť k tomu, že sa klavír už nebude tak často rozlaďovať?
  odpoveď:
  jestvuje nespočetne veľa dôvodov, ktoré môžu k tomu viesť, že sa hudobný nástroj rozladí, v neposlednej rade skutočné zaobchádzanie s nástrojom - ale áno! Zvuková optimalizácia bude na to pozitívne vplývať, ale aj na celkovú kvalitu zvuku, tak ako pri každom inom hudobnom nástroji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hlavné menu